русский
לקוחות  
  
ייעוץ לארגונים >> פיתוח נהלי עבודה בארגונים
פיתוח נהלי עבודה בארגונים
 
פיתוח נהלי עבודה בארגונים
לנהלי עבודה בארגון יש חשיבות מיוחדת כיוון שהם אמורים להגדיר את מדיניות הארגון ואת מטרותיו. בנוסף, מוצגים בנהלים השיטה לביצוע התהליך שלשמו נכתבו, בעלי התפקידים שלוקחים בו חלק ורמת ותחומי האחריות של כל אחד מהם.

הנהלים משמשים כלי לביצוע האסטרטגיה הארגונית בידי הנהלת הארגון, ומתעדים בנוסף גם את הידע שנמצא בדרך כלל בראשיהם של העובדים.

אי לכך, ארגון שאין לו נהלים מסודרים, מבזבז בהכרח, משאבים ועסוק ב"כיבוי שריפות" וביצוע פעילות מתקנת לנזקים שנגרמו. מאידך, עבודה על בסיס נהלים מאפשרת להגדיר מראש את שיטת העבודה ואת תחומי האחריות ולהשיג אפקטיביות תפעולית.

כתיבת נהלים כהלכה תביא להסדרת תהליכים בארגון, שיפור ביצועים ושימור הידע הפנים ארגוני.
 
 
אודות התהליך
כתיבת נהלים היא משימה לא פשוטה. תהליך כתיבת נהלי הארגון הוא מורכב ודורש התמחות כיוון שהוא מזמן בהכרח התנגדויות פוליטיות, חוסר שיתוף פעולה וחילוקי דעות בקרב מקבלי ההחלטות.  

לכן יש יתרון לצוות חיצוני נטול פניות, אשר אינו מזוהה "פוליטית" עם גורם מסוים בארגון ומביא עמו ניסיון וידע בכתיבת נהלים.

למנהלת התחום, תמרה גיטמנסקי, MSc בלימודי תעשיה וניהול, שהיא מנהלת פרויקטים ומנחה בכירה במכון שיפור ניסיון רב בתחומים האלו והיא תלווה את התהליך משלב איתור הצרכים, דרך שלבי איתור הידע באמצעות מנהלים, מומחי תוכן ומשתמשי הקצה, לשלבי הפיתוח וכתיבת הנהלים ועד לשלב הפצתם והטמעתם בארגון.
 

קורס כתיבת נהלי עבודה
מכון שיפור מציע בנוסף קורס לכתיבת נהלי עבודה אשר מטרתו להכשיר צוות מקצועי פנים-ארגוני אשר יעסוק בכתיבת נהלים בארגון. הקורס מיועד לנאמני איכות, רכזי איכות, סוקרים, מנהלים ברמות שונות וראשי צוותים מקצועיים.
 
 

 

 

תכנית ליווי למפוטרים
סדנת הכנה לפרישה
פיתוח נהלי עבודה בארגונים
      הרשמו לניוזלטר
 
.
2011 © כל הזכוית שמורות למכון שיפור    |    תמונות: סטודיו אליגטור     |     תחזוקת אתר: NetOne