русский
לקוחות  
  
פרוייקטים >> סל"ע - סדנאות לחיפוש עבודה לעולים חדשים
סל"ע - סדנאות לחיפוש עבודה לעולים חדשים
שותפים לפרוייקט:
המשרד לקליטת העלייה.
 
שותפים לפרוייקט:
המשרד לקליטת העלייה מפעיל מזה שנים רבות מרכזי הכוונה לעולים ולתושבים חוזרים ברחבי הארץ, המהווים מסגרת להכשרת עולים לקראת שילובם בתעסוקה התואמת את כישוריהם. מכון שיפור מפעיל במרכזי ההכוון סדנאות לחיפוש עבודה (ס.ל.ע) שמטרתן להקנות כלים לחיפוש עבודה ולסייע לעולים להשתלב בעבודות אשר הולמות את ניסיונם המקצועי, השכלתם וכישוריהם. הפעילות כוללת סדנאות להבנת שוק העבודה, הכנה לראיונות, כתיבת קורות חיים ואימון פרקטי בחיפוש עבודה אפקטיבי במסגרת Job Club. כמו כן, ניתנת הכוונה לכיווני תעסוקה מתאימים ותרגום מקצועות מחו"ל לעיסוקים בשוק העבודה הישראלי.

משנת 1990 ועד היום, מכון שיפור מלווה ומסייע לעולם חדשים מחבר המדינות, דרום אמריקה, אתיופיה, צרפת ומדינות נוספות בכל רחבי הארץ.

מכון שיפור מפעיל צוות מקצועי רב תרבותי ומולטי-דיסיפלינרי ובאפשרותנו להפעיל סדנאות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים בשפות אנגלית, רוסית ואמהרית. כמו כן למכון ניסיון רב בעבודה עם עולים בעלי רקע תעסוקתי מגוון, לרבות בכירים המעוניינים להשתלב בשוק העבודה הישראלי.

ניסיון מקצועי זה הביא לזכייה של המכון במכרז להפעלת פרוייקט זה.
לקריאה נוספת:
תכנית לפיתוח מסוגלות תעסוקתית של עולים אקדמאים בני 45+ מברית-המועצות לשעבר: מחקר הערכה  -  א. כץ,
   מ. כורזים, ת. פלג
Program to Promote Employability of Immigrant Academics Aged 45+ from the Former 
  Soviet Union: Evaluation Study
 
 
 
 
אודות הפרויקטים
העצמה – משרד התמ"ת
חיפוש עבודה לעולים חדשים
סדנאות לסטודנטים
"סיכוי" - מסוגלות תעסוקתית
תעסוקה לגילאי 60+
סדנאות העצמה לפורשי צה"ל
העצמה במרכזים למניעת אלימות
הכשרות לעובדי שירות התעסוקה
פיתוח מיזמים חוויתיים לבני העדה הדוזית
      הרשמו לניוזלטר
 
 
2011 © כל הזכוית שמורות למכון שיפור    |    תמונות: סטודיו אליגטור     |     תחזוקת אתר: NetOne